Setur Eğitim Hizmetleri - Ülkeler ve Eğitim Sistemleri Hakkında Detaylı BilgiAMERİKA

Manhattan

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten meydana gelen bir federal birliktir. Ulusal hükumetin merkezi, District of Colombia'dır. Anayasa, ulusal hükumetin bünyesinin ana hatlarını tesbit eder. Her eyalet; yönetim bakımından şehir, kasaba, nahiye ve köylere ayrılmıştır. Her eyaletin seçimle gelmiş kendi hükumetleri vardır. Hükumet, halk hükumetidir ve halk tarafından kurulur. Kongre üyleri, başkan, eyalet yetkilileri, kasaba ve şehirleri yönetenler, halk tarafından seçilirler. Hakimler de, doğrudan doğruya halk tarafından seçilir veya seçilmiş yetkililer tarafından tayin edilir.

Niagara Falls - New York City,New York Golden Bridge - San Francisco,California Manhattan Downtown

Değişken bir iklime sahip olan Amerika Birleşik Devletlerinin doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kısımları ve bu kıyı şeritleri hariç bütün ülkede kara iklimi hakimdir. Orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Atlantik Okyanusuna kıyı olan şeridin güney kısmı yağışlı ve ılıman olmasına rağmen, kuzeyi daha serin olup kışları pek şiddetli geçer.

Kısacası Amerika Birleşik Devletleri’nin tercih edilmesi için sebepler çok fazladır.

600.000 den fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Amerika’da diğer ülkelerden çok daha fazla yabancı öğrenci bulunmakta ve bu sayı giderek arttmaktadır. Bu öğrencilerin %4 ü Amerikan Kolej ve üniversitelerinde lisans eğitimi alırken %10 u yüksek lisans okullarındadır. BU öğrencilerin Amerika’da eğitimi seçmiş olmaları Amerikan Eğitim sisteminin ve üniversitelerinin onları gelecek yaşama en iyi şekilde hazırlıyacaklarına inanmış olmalarından dolayı; ailelerini, evlerini hatta arkadaşlarını kendi ülkelerinde bırakarak Amerika’da eğitim hayallerini gerçekleştirmelerine sebep olmuştur. Uluslararası öğrenciler Amerikan ekonomisine 13.000.000.000 $ gelir sağlamaktadırlar.

» Amerikan üniversitelerinden alacağınız derece ya da sertifikalar iş yerlerinde ve diğer enstitülerde olsun tüm dünyada tanınan devlet tarafından verilen profesyonel akreditasyonlarlardır. Birçok öğrenci bu akreditasyonlara göre okullarını seçmektedirler.
» Birçok iş yerleri ve araştırma kurumları öğrencilerin çalışmalarını seçmiş oldukları farklı eğitim konularında deneyim kazanmaları için desteklerler. Birçok üniversite, öğrencilerin mezun olabilmeleri için bir tür staj diyebileceğimiz bu çalışmaları şart koşarlar.
» Amerikan eğitimi kredi ya da ünite sistemi ile öğrencilere özellikle çalışan öğrencilere
» Öğrencilerin kampüslerde konaklamaları diğer ülkelerden gelen öğrencilerle arkadaşlık kurmaları açısından yaşamlarına deneyim katar.

Disneyland - Orlando,Florida

Amerikan Eğitim Sistemi


Amerikan Eğitim Sistemi ülkemizdeki sistemden karışık ya da farklı gelebilir. Çünkü sistemleri öğrencilere çok çeşitlilik sunar ve uluslararası öğrencilere de bu çeşitliliğin avantajlarını sunar. Nükleer Bilimden film ve dansa kadar her türlü eğitimi seçebilirsiniz Amerikan Eğitiminin sundukları sonsuz gibidir.

Amerikan Eğitim Sisteminde ilkokulu 12 yılda tamamlayan öğrenciler orta eğitime devam ederler. Bu okullar herkese açık kamu okulları , devlet okulları veya özel okullar olabilir. Amerika dışından gelen öğrenciler de kendi ülkelerinde 12 yıllık eğitimlerini tamamladılarsa Amerika’da ki eğitime devam edebilirler.

Kamu okulları herkese bazen yabancı öğrencilere de açıktırlar. Çünkü bu okullara yardımı devlet yapar . Özel okullar olarak adlandırdığımız diğer liseler ise farklıdır çünkü özel bütçeleri vardır ve devlet tarafından kontrol edilmezler . Ancak öğrencilerin mezun olmaları için minimum puanı tutturmaları gerekmektedir ve bu puanlar eyaletden eyalete değişir. Tüm öğrencilere ücretleridir ve bu ücretler öğrencilerin uyruklarına göre değişir. BU okulların sundukları kamu okullarında sunulmadığından dolayı özel okullar Amerika’da çok populerdir. İleri derecede fen ve matematik dersleri, yabancı diller, sanat, müzik ve spor dersleri verilir.

Liselerde alınan akademik programlar, öğrencilerin liste başındaki kolej ve üniversitelere kabul edilmelerini belirleyici unsurdur. Birçok 4 yıllık kolej ileri düzeyde matematik isteyebilir. Liste başı olan üniversitelerin arasında rekabet olduğundan dolayı öğrencileri kabul ederlerken de benzer kabul şartları sunabilirler. Kolejler programlarını kredi veya ünite sistemine göre sunar. Ünitenin sayısı öğrencinin aldığı ders saatini gösterir. Örneğin 1 derse haftada 3 kere okunur ve her ders 50 dakikadır, buna 3 ünite denir. Her kolej mezuniyet için öğrencinin en az kaç ünite okuması gerektiğini kendisi belirler. Bu şekildeki bir eğitim öğrencinin rahat okumasını sağlar. Birçok kolej ve üniversite çeyrek dönemlerden oluşan takvim ya da sömestr sistemi uygular. Çeyrek sisteminde 1 akademik yıl 12 şer haftadan oluşan 3 döneme ayrılır. Buna ek olarak isteyen öğrencilere yine 12 hafta olmak üzere yaz döneminde de eğitim olanağı sunulur. Sömestr sistemi ise 2 dönemden oluşur ve her dönem 16 şar haftadır. Yine bazı okullar yaz sömestresini seçmeli olarak sunabilirler.

Tam zamanlı bir öğrenci bir dönemde en az 12 ünite derse kayıt olmak zorundadır. 12 üniteden az derse kayıt olan öğrenci ise yarım dönem öğrenci olarak anılır. Yabancı öğrenciler vize durumundan dolayı 12 ünite ders almak ve tam zamanlı öğrenci olmak zorundadır.

Seattle Downtown Liberty of Freedom - New York City,New York San Francisco Downtown

Amerika’da 2 yıllık Önlisans Eğitimi

“Community College veya Junior College”lerde okuyabilirsiniz. Bu okullar yerel hükümet tarafından desteklenir ve bütçeleri yine devlet tarafından verilir. Bu okullarda 3 tip öğrenci okur: 1) 4 yıllık lisans eğitimi almak istemeyen ancak “Community College” lerde sosyal konularda eğitim almak isteyen öğrenciler 2) 4 yıllık lisans eğitimi almak isteyen ancak ilk 2 yılını “Community College” lerde tamamlayıp 4 yıllık üniversitelere transfer yapmak isteyen öğrenciler 3) yerel toplum derneklerine üye olanlar bu kolejlerdeki çeşitli kurslara herhangi bir derece ya da resmi bir diploma almadan katılmak isteyenler ki bu grup eğitimine devam edenler olarak anılır.

Community College’lerin eğitiminin 4 yıllık üniversitelerden farkı yoktur bu nedenle bir çok Amerikalı öğrenci üniversite ücretlerine aza indirgemek için ilk 2 yıllarını bu kolejlerde okuduktan sonra 4 yıllık üniversiteye transfer olurlar. Birçok uluslararası öğrenci de yine bu kolejlerde eğitim alırlar.

“Junior College” ler Community College’lerle benzerlik taşımakla beraber bütçelerinin bir bölümü özel kurumlardan gelir ve Community College’ler kadar ekonomik değildirler. Transfer yapacak öğrencilerin 2 yıl süresince okudukları derslerin tamamını transfer edebilecekleri ve akreditasyonu olan bir kurumda okumalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

4 yıllık Lisans Eğitimi

Amerikan üniversitelerinde tam zamanlı olarak verilen lisans eğitimi 4 yıldır, üniversite ya da kolej statüsünde olanlarda 5 yıldan fazla değildir. Fen Fakültelerinde verilen diplomalar B.S. derecesi (Bachelor of Science) , Edebiyat Fakülteleri ve Sosyal konularda verilen diplomalar ise B.A. derecesi (Bachelor of Arts) olarak adlandırılır. Bachelor Degree olarak isimlendirilen eğitim ise Lisans derecesine denk gelir.

Tüm öğrenciler eğitimlerinin 2.yıllarının sonunda ana bilim dallarını seçerler. Ve bu anabilim dalını tamamlamak için gerekli sayıda ders ya da üniteyi tamamlamak zorundadırlar. Örneğin bir öğrenci Kimya bölümünde okuyorsa sadece kimya ile ilgili dersleri değil yanısıra matematik , fizik, biyoloji gibi dersleri de almak zorundadırlar. Bunlara ek olarak Kimya bölümü dışında diğer bölümlerdeki dersleri de seçmeli olarak alırlar. Örneğin her öğrenci; yazma, iletişim ve Amerikan Tarihi gibi dersleri almak zorundadırlar.

Devlet Üniversiteleri

Bu okullar devlet tarafından yönetilip ödenekleri kamu fonundandır. “State University” olarak anılırlar. Yerleşik öğrenciler için ücretleri çok düşüktür. Yabancı öğrenciler ya da diğer eyaletlerden gelen öğrenciler içinse yine ücretler çok yüksek değildir.

Amerika

Özel Üniversiteler

Bu okullar ise özel olarak yönetilirler ve ödenekleri yine özel kurumlarca sağlanır. Devlet tarafından herhangi bir şekilde denetlenmezler ve ücretleri devlet üniversitelerine göre daha yüksektir. Amerikalı öğrenciler ve yabancı öğrenciler için fiyat farkları yoktur. Programları otorize edilmiştir ve tanınmaktadır.


koc
setur

Sitemizde bulunan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Güncel bilgiler için ofislerimizle iletişim kurabilirsiniz.
Setur Genel Müdürlük - (0216) 554 3891 / egitim@setur.com.tr
Bilgi Toplumu Hizmetleri | Kişisel Verilerin Korunması